Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING

Zwemmen leeren is een eenvoudige zaak.

De beoefening van het eenvoudige zwemmen is de laatste jaren enorm toegenomen. De vele honderden zweminrichtingen, welke in de achter ons liggende tien jaren zijn gesticht, zijn daar een overtuigend bewijs van. Desondanks telt ons land nog vele en vele tienduizenden, die de zwemkunst niet machtig zijn. Gedeeltelijk is dit te wijten aan de ondanks alle uitbreiding nog steeds onvoldoende gelegenheid om zwemonderricht te ontvangen. Aan den anderen kant kan een groote groep niet-zwemmers, hoewel volop in de gelegenheid zijnde om aan het zwemonderwijs deel te nemen, daartoe niet besluiten, omdat zij in de meening verkeeren, dat zwemmen leeren iets heel moeilijks is.

Niets is minder juist.

Zwemmen leeren is een heel eenvoudige zaak. Ieder mensch oud of jong, drijft of zweeft in het water. De mensch zinkt niet. Verreweg de meesten drijven, slechts enkelen zweven. De drijvende mensch komt met een heel klein deel van het lichaam, n.1. de bovenkant van den schedel boven water, de in het water zwevende mensch blijft onmiddellijk onder de oppervlakte van het water hangen of beweegt zich zeer dicht bij de oppervlakte een weinig op en neer. Een en ander is een gevolg van de hoeveelheid water, welke de mensch in het water verplaatst, een hoeveelheid, die iets zwaarder of gelijk is aan het gewicht van het lichaam. Is de hoeveelheid verplaatst water iets zwaarder dan het lichaam, dan is de opwaartsche druk, dat is de druk van het water tegen het lichaam, iets groot er dan het gewicht van het lichaam en drijft het lichaam, wordt dit lichaam als het ware uit het water getild. In het andere geval, wanneer beide gelijk zijn, is de opwaartsche druk van het water even krachtig als het gewicht van het lichaam en zweeft dat lichaam.

Wanneer nu de in het water drijvende of zwevende mensch (het drijvende of zwevende lichaam staat in het water vrijwel steeds recht overeind) bewegingen maakt, wat voor bewegingen dat zijn doet er niet toe, mits de bewegingen in het water gemaakt worden, dan neemt de opwaartsche druk toe, waardoor

Sluiten