Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZWEMMEN LEEREN IS EEN EENVOUDIGE ZAAK

Afb. i. Hoe de watervrees overwonnen kan worden. Sportfondsenbad, Amsterdam.

staande en uit de beschrijving van de z.g.n. natuurlijke methode voor zwemonderricht.

Terloops zij hierbij opgemerkt, dat de door niet-zwemmers opgeworpen moeilijkheid, dat de zwemslag zoo ingewikkeld is, gevoegelijk buiten beschouwing kan blijven. In de eerste plaats is de zwemslag niet ingewikkeld, doch daarbij komt, dat zoodra de leerling uit zijn ingebeelde moeilijkheden begint te geraken en den opwaartschen druk van het water begint aan te voelen een logisch gevolg daarvan is, dat de economie van den zwemslag tevens wordt aangevoeld. En zoodra van dit aanvoelen sprake is, blijkt heel veel eenvoudiger te zijn, dan het oogenschijnlijk lijkt.

Aan de overwinning van de z.g.n. watervrees moet wel de meeste aandacht worden geschonken. Ongetwijfeld is dit deel van het onderwijs het allerbelangrijkste, omdat met angstige leerlingen zelfs in het ondiepste oefenbassin geen resultaten vallen te bereiken.

Volgen wij nu de leerlingen bij hun eerste pogingen, de kennismaking met het water. Moedig stappen zij het trapje af het water

Sluiten