Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET ZWEMONDERWIJS

Deze eerste oefening reeds zal den leerling het duidelijke gevoel bij brengen, dat hij door het water gedragen wordt. Hierbij

Afb. 5 en 6.

moet nauwlettend worden toegezien, dat de oefening goed wordt uitgevoerd en de tijd, dat het lichaam drijvende aan de oppervlakte van het water blijft, zoolang mogelijk wordt opgevoerd. Gewenscht is de leerlingen in groepen te verdeelen, waardoor zij van elkander kunnen zien hoe gemakkelijk de oefening uitgevoerd kan worden. Aan de opvoering van den drijftijd zou evenals bij alle verdere oefeningen het geval is, een wedstrijdvorm gegeven kunnen worden.

Na deze oefening volgt het uitstrekken van het lichaam van

Afb. 7.

uit de gehurkte drijfhouding tot in de houding als in bovenstaande figuur is afgebeeld.

In deze houding zullen de meeste leerlingen wel enkele oogenblikken kunnen blijven liggen, al zullen zij ondervinden, dat de beenen neiging vertoonen om te zakken. Daarom dient zoo spoedig mogelijk te worden overgegaan tot de volgende oefening n.1. de afzet van den zijwand, waarna het lichaam in dezelfde gestrekte houding komt, maar snelheid heeft, waardoor de opwaartsche druk vermeerdert en de beenen beter aan de oppervlakte van het water blijven.

Sluiten