Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET ZWEMONDERWIJS

Afb. 14. De loopende hengel.

slotte is klassikaal onderricht met behulp van hengels weliswaar niet onmogelijk, maar voor menige inrichting erg bezwaarlijk.

Ondanks al deze bezwaren hebben ontelbare massa’s menschen door middel van den hengel zwemmen geleerd. Eens was dit apparaat het aangewezen hulpmiddel voor het onderwijs, hetgeen niet zoo verwonderlijk is, wanneer wij bedenken, dat met dit kunstmatige hulpmiddel, zij het dan ook op minder aangename en soepele wijze en op een wijze, die minder overeenstemt met de natuur van den mensch, in korten tijd resultaten kunnen worden bereikt. De leerlingen leeren betrekkelijk vlug de zuivere uitvoering van de beweging en tusschen de hengellessen door kunnen de oefeningen met drijfapparaten den leerlingen het besef bijbrengen, dat zij de voorwaartsche beweging niet aan den door den. instructeur voortgeduwden hengel danken, maar aan zichzelf. Door eigen onderzoekingen en ervaringen en door de wetenschap, dat door de uitvoering der beweging het hoofd boven water kan worden gehouden, neemt het zelfvertrouwen van den leerling toe en zijn in korten tijd resultaten te bereiken.

In vergelijking met de natuurlijke methode van zwemonderwijs, waarbij tenminste dertig tot vijfendertig lessen noodig zijn om goede resultaten te bereiken, gaat het hengelonderricht veel vlugger. Reeds in ongeveer twintig lessen kunnen de meeste leerlingen

Sluiten