Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RUGSLAGEN

ander, terwijl sommige zwemmers het hoofd vrijwel geheel in het verlengde van den romp houden. Om in te kunnen ademen moet het hoofd wat zijwaarts gedraaid worden in de richting van den arm, welke boven water is. De uitademing geschiedt gedurende den doorhaal van denzelfden arm. Hoe meer het hoofd opgeheven is, des te minder behoeft het voor de inademing gedraaid te worden.

De rugslagen

Enkelvoudige rugslag.

Bij dezen zwemslag wordt, hetgeen de naam reeds zegt, alleen met de beenen gezwommen. De armen doen niets, de handen worden in de heupen geplaatst met de duimen naar boven.

De beenbeweging is vrijwel gelijk aan die van den schoolslag, alleen met dit verschil, dat de knieën wat meer naar buiten worden gebracht, om te voorkomen, dat deze boven water komen, waardoor in de eerste plaats geen goede stuwbeweging kan worden gemaakt en in de tweede plaats het gezicht moeilijk boven water is te houden. Mét de voetzool wordt evenals bij den schoolslag het water naar achteren geduwd en daarna de beenen gesloten.

Heel veel menschen hebben moeilijkheden met het onder water houden der knieën en laten daarom de voeten zakken. Hiertegen is geen bezwaar. De beenbeweging wordt dan echter geheel anders, omdat nu bij het spreiden het water door de wreef en den bovenkant van het onderbeen naar achteren wordt geduwd. In de meeste gevallen bereikt men op deze wijze minder resultaat. Oudere menschen, die veel van de voor het zwemmen gewenschte soepelheid hebben verloren, prefereeren deze wijze van uitvoering. De beweging is zeer gemakkelijk aan te leeren.

Het hoofd wordt in het verlengde van het lichaam gehouden, zoodat het achterhoofd in het water ligt.

Samengestelde rugslag.

De samengestelde rugslag is evenals de schoolslag gemakkelijk in onderdeden te verdeden. De aan zoo’n verdeeling verbonden voor- en nadeelen bespraken wij reeds in het vorige hoofdstuk.

De uitgangshouding is:

Lichaam gestrekt, hoofd in het verlengde van het lichaam,

Sluiten