Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVERIGE ZWEMSLAGEN

sluiting komen de beenen weet in het verlengde van den romp.

Doordat het lichaam op de zijde ligt en moet blijven liggen is één arm voortdurend in het water. Deze arm (de onderste) wordt vanuit de voorwaartsch gestrekte houding, de arm ligt derhalve onder het hoofd, naar onderen doorgehaald. De arm wordt niet tot aan den romp doorgetrokken, maar iets verder dan den verticalen stand. Daarna wordt de arm ingetrokken, zoo dicht mogelijk bij het lichaam en naar voren gebracht. Gedurende den doorhaal

Afb. 33. Een moment van de Northern Kick. De onderste arm wordt niet verder doorgehaald, maar van uit deze houding ingetrokken en naar

voren gebracht.

van den ondersten arm wordt de bovenste arm met ontspannen elleboog naar voren gebracht, zoodat deze voor het gezicht komt. Tijdens het terugbrengen van den ondersten arm wordt de bovenste zoo dicht mogelijk langs den romp doorgehaald. Deze doorhaal geschiedt tot aan de dij. Er dient voor gezorgd te worden, dat door deze beweging het lichaam niet wentelt.

De beenen worden geopend gedurende den doorhaal van den ondersten arm of wat hetzelfde is tijdens het naar voren brengen van den bovensten arm. Onmiddellijk daarop worden de beenen krachtig gesloten. De inademing geschiedt gedurende het naar voren brengen van den bovensten arm. De uitademing gedurende den doorhaal.

Trudgeon.

De trudgeon wordt nog steeds veel toegepast op den langen afstand. De rustige bewegingen, waarvan het effect groot is en de gemakkelijke ademhaling, zijn oorzaak dat deze slag minder vermoeiend is dan den crawl. Met een crawl kan grooter snelheid

Sluiten