Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STARTEN

dieper door te buigen.

De startbeweging wordt I steeds aangevangen voor- I dat het startschot of het commando „af” klinkt. Immers zoolang de voeten den bassinwand niet hebben verlaten is de zwemmer niet gestart. Geroutineerde wedstrijdzwemmers kan men reeds zien doorbuigen en voor over vallen, voordat het startschot afgegaan is en I precies gelijk met het vertreksignaal verlaten de voeten den bassinwand.

Onmiddellijk na den afzet wordt het lichaam volledig gestrekt om zoo vlak mogelijk op het water te | komen. De veronderstel¬

ling, dat het lichaam op Afb. 34. Starthouding.

het water valt en die val

leelijk pijn doet is volkomen onjuist. Inderdaad zou de start pijnlijk zijn, indien het lichaam op het water valt, d.w.z. min of meer loodrecht naar beneden valt. Bij de startsprong is echter van een val geen sprake, omdat het lichaam op het water schuift of glijdt. Beginnelingen, die niet voldoende afzetten en daardoor niet ver genoeg wegspringen maken dikwijls meer een val dan een glijbeweging. Is de start pijnlijk dan weet men, dat de oorzaak hiervan ligt bij den onvoldoend krachtigen afzet.

Een heel andere start is die, waarbij de armen sterk gebogen tegen het lichaam aan worden gehouden. De voeten staan op dezelfde wijze als bij de vorige starthoudingen. De knieën zijn dus sterk gebogen. De zwemmer laat in deze houding het lichaam voorover vallen en eerst wanneer het evenwicht verloren is, wordt krachtig afgezet. Tegelijk worden de armen naar voren gestooten, zoodat als het ware het lichaam wordt meegetrokken. Bij

Sluiten