Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET WATERPOLOSPEL

Het waterpolospel behoort tot de moeilijkste en vermoeiendste van alle spelen. De zwemmer is geen oogenblik in rust, omdat hij voortdurend zwembewegingen moet maken, wil hij zijn hoofd boven water houden. Het zwemmen met den bal en de krachtige worpen, waarbij nog dikwijls gehinderd wordt, stellen zware eischen aan het uithoudingsvermogen van den speler. Het vermoeiendste is echter, dat een speler het recht heeft zijn tegenspeler onder water te duwen, wanneer deze den bal houdt. Dat onder water duwen heeft dikwijls op de meest ongelegen oogenblikken plaats. Indien een speler onder water wordt geduwd juist op het moment, dat hij diep ingeademd heeft zal hem dat weinig vermoeien. Maar sloopend voor het uithoudingsvermogen is, dat zoo menigmaal voorkomt, dat een speler onder water geduwd wordt juist op het moment, dat hij volledig uitgeademd heeft. Niets is vermoeiender en benauwder dan onder water geduwd te worden met leege longen. Geroutineerde spelers zullen zooveel mogelijk voorkomen, dat zij met leege longen onder water verdwijnen. Geheel voorkomen kunnen zij dit nooit, omdat door allerlei onverwachte situaties een speler onder water kan komen tegen zijn eigen bedoelingen en die van de tegenpartij in.

De waterpolospeler moet nsfast een sterk uithoudingsvermogen beschikken over een goede baltechniek en een groote snelheid kunnen ontwikkelen. Hij moet in allerlei houdingen den bal kunnen vangen en oppakken en in de meest uiteenloopende liggingen en posities naar links en rechts kunnen plaatsen of schieten. Bovendien moet hij over een groote snelheid beschikken, omdat hij anders niet in staat is zijn man te houden d.w.z. te voorkomen, dat zijn tegen-speler door sneller te zwemmen in vrije positie komt en in deze positie ongehinderd kan plaatsen of schieten.

Onder baltechniek verstaan wij het oppakken en vasthouden van een bal, het vangen, het werpen, het schieten en het zwemmen met den bal. Voorts het slaan tegen den bal, kortom alle handelingen, welke bij het spel met den bal te pas komen.

Het is ten eene male onmogelijk gedurende het spel een goede baltechniek te leeren. De speler zal de baltechniek afzonderlijk moeten beoefenen en mag daarbij de oogenschijnlijk meest een-

Sluiten