Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPRINGEN EN DUIKEN

Naast het waterpolospel mag het „Schoonspringen” ongetwijfeld als één der hoofdnummers van een zwemwedstrijd of -demonstratie beschouwd worden. Vrij zeker mag zelfs worden aangenomen, dat de publieke belangstelling voor het springen grooter is dan voor waterpolo. Dit is ook heel begrijpelijk. De sierlijke sprongen van de athletisch gebouwde jonge mannen en vrouwen zijn een lust voor de oogen en buitengewoon aesthetisch. Wanneer goed geoefende springers aan het demonstreeren zijn dan blijft het een voortdurend genoegen daarnaar te kijken. Nog nooit heeft een springdemonstratie het publiek verveeld. Bovendien gaat zoowel van de eenvoudige als van de meer ingewikkelde sprongen een groote aantrekkingskracht uit. Een ieder voelt duidelijk aan, dat een sierlijk uitgevoerde sprong van de 3- of 5-meter plank een „prestatie” genoemd mag worden. En het behoeft dan ook niet te verwonderen, dat talloos vele zwemmers en zwemsters zich tot de beoefening van het schoonspringen aangetrokken gevoelen.

Het schoonspringen eischt intusschen enorm veel geduld en een zeer langdurige oefening. Schoonspringen is niet in enkele maanden te leeren. Ook zij, die een buitengewonen aanleg hebben, kunnen in enkele maanden tijds geen schitterende resultaten bereiken. Jaren zijn dikwerf noodig eer een zwemmer in alle opzichten keurig afgewerkte sprongen uitvoert. Daardoor zijn de schoonspringers in den regel ook veel ouder dan de wedstrijdzwemmers.

Voorbereidende oefeningen.

Alvorens een zwemmer het aanleeren van de verschillende sprongen zal kunnen beoefenen, zal hij het eenvoudige springen en duiken in het water moeten leeren. Terloops zij hierbij even opgemerkt, dat feitelijk onder een duik wordt verstaan: zich in het water vanaf de oppervlakte naar de diepte begeven. Hier en in het vervolg van deze beschrijving verstaan wij echter onder een duik, zich in het water begeven vanaf een plank of vanaf het perron, zoodanig, dat eerst het hoofd in het water komt. Onder

Sluiten