Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SCHOONSPRINGEN

volkomen beheerscht. En zelfs na jaren van oefening zullen er tal van sprongen zijn, welke hij niet behoorlijk zal kunnen uitvoeren. Bovendien zullen er altijd wel sprongen zijn, die een springer minder goed liggen en die hij moeilijk in zijn macht kan krijgen.

In verband hiermede worden bij het wedstrijd-springen de verplichte sprongen bijtijds ter kennis van de deelnemers gebracht, opdat deze volop gelegenheid hebben de sprongen te beoefenen. Zoo worden

b.v. de verplichte sprongen voor de Olympische ***»• 7* Klassikaal schoonspringen.

Spelen uiterlijk den ien Januari van het op de Olympische Spelen volgend jaar bekend gemaakt.

Bij het oefenen voor het schoonspringen dient de springer er rekening mede te houden, dat beoordeeld wordt, de aanloop, de afsprong, de techniek en sierlijkheid van den sprong gedurende de vlucht en het in het water komen.

Betreffende de uitvoering van den sprong is in het reglement o.m. bepaald, dat de sprongen naar de volgende beginselen uitgevoerd en beoordeeld moeten worden:

a. De beoordeeling begint eerst na het innemen van de aanvangshouding. Deze moet vrij zijn en ongedwongen.

b. De aanvangshouding bij sprongen uit stand is aangenomen, zoodra de springer aan het einde van de plank, dus op de plaats van den afsprong, staat. De lichaamshouding moet gesterkt zijn, hoofd op, voeten gesloten, armen hoog, of in schouderhoogte en -breedte naar voren gestrekt, vingers gesloten.

Sluiten