Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SCHOONSPRINGEN

meter plank 1.3, terwijl deze factor voor de 1 y2 salto in gehoekte houding van de zelfde plank 1.6 is. Daardoor kan een springer, die bij herhaling lagere cijfers krijgt dan één zijner concurrenten, tenslotte toch een grooter aantal punten behalen, waardoor hij den prijs in de zak kan steken.

SLOTWOORD

Aan het eind gekomen van onze populaire beschouwingen over al datgene, dat met de zwemmerij verband houdt, waarmee wij geenszins willen zeggen, dat deze beschouwingen op volledigheid aanspraak maken, mogen wij er nog eens op wijzen, dat de verbetering van de gemiddelde prestatie van de nietwedstrijdzwemmers en de verbreiding van de zwemkunst onder de niet-zwemmers van heel wat grooter waarde en beteekenis is, dan de topprestaties van de enkelingen.

Wij kunnen deze prestaties waarlijk wel waardeeren, al zijn deze uitblinkende resultaten dan ook dikwijls te danken aan omstandigheden, waarop de zwemmer of zwemster zelf nimmer eenige invloed heeft kunnen uitoefenen. Maar hoe het ook zij, wij kunnen waardeeren, dat dank zij onze wedstrijdzwemmers de naam van ons land op het gebied van het sportieve zwemmen met in eere over de geheele wereld genoemd wordt.

Dat neemt echter niet weg, dat wij van harte hopen, dat ons land eenmaal op het gebied van de lichamelijke opvoeding en ontspanning in den vreemde naam zal maken, omdat ons land zijn bekendheid zal verwerven, doordat daarvan gezegd kan worden: In Nederland leert iedere jongen en meisje de zwemkunst op de school.

De weg hiertoe en die om de prestaties van onze niet-wedstrijdzwemmers op te voeren hebben wij getracht in dit werkje aan te geven. Het is in ieder geval met deze bedoeling geschreven.

Sluiten