Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

110 cm/sec, na 7 sec is de snelheid 75 cm/sec. Bereken de vertraging.

7. Een lichaam heeft gedurende 12 sec een eenparig vertraagde beweging met een vertraging van 7 cm/sec2 en is dan in rust. Bereken de af gelegde weg.

8. Een lichaam heeft een snelheid van 30 m/sec en krijgt *een vertraging van 12 cm/sec2. Na hoeveel minuten is

het in rust?

9. De snelheid van een lichaam is, 8 sec na het begin van een eenparig vertraagde beweging, nog 65 cm/sec. De vertraging is 4 cm/sec2. Bereken de beginsnelheid.

10. Een lichaam heeft een eenparig vertraagde beweging. De beginsnelheid is 25 cm/sec. Als het in rust is, heeft het 625 cm afgelegd. Hoeveel sec duurde de beweging?

§4.

Herhaling.

1. De maan draait in 27 dagen 7 uur 43 min om de aarde heen met een snelheid van 1 km/sec. Hoeveel km wordt in die tijd afgelegd?

2. De afstand van de zon tot de aarde is 149450000 km. Het licht legt deze afstand af in 8 min 20 sec. Hoeveel km legt het licht per sec af? *

3. Een auto heeft, 30 seconden nadat hij begonnen is te

rijden, een snelheid van 15 m/sec. De beweging was een¬

parig versneld. Hoeveel m heeft hij afgelegd?

4. Een steen valt van een 80 m hoge toren en komt op de grond met een snelheid van 40 m/sec. In hoeveel sec is de weg afgelegd?

5. Een bal wordt over een plank gerold met een beginsnelheid van 1,7 m/sec. Hij ondervindt een vertraging van 0,2 m/sec. Na hoeveel sec ligt de bal stil?

6. De snelheid van een lichaam is, 7 sec na het begin van

m

k

Sluiten