Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§5.

Krachten — Zwaartekracht.

Een potlood rolt van de bank en .... valt. We nemen een boek in de hand. Door een of andere oorzaak houden we het niet goed vast. Ook het boek valt. De oorzaak, waardoor alle lichamen naar beneden vallen, is de zwaartekracht. De zwaartekracht is overal een vertikale kracht, dus loodrecht op het waterpasse vlak.

Men heeft indertijd zo nauwkeurig mogelijk bepaald, hoe | groot de kracht is, die op 1 liter water van 4° C wordt uitge) oefend. Daarna heeft men een stuk platina-iridium*) gemaakt, j waarop de zwaartekracht dezelfde invloed uitoefent. Dit is / het standaard-kg, dat te Parijs bewaard wordt. Een even1 beeld ervan wordt in Delft bewaard. Dit duplicaat van het ^ standaard-kg dient ons, om alle gewichten en krachten te vergelijken.

Men stelt een kracht voor doof een lijn met pijlpunt eraan en met behulp van een krachtenschaal, zie fig. 10.

1 cm = 5 kg.

Fig. 10.

De lijn is 4 cm lang, Omdat de krachtenschaal aangeeft: 1 cm stelt voor 5 kg, wordt door deze lijn een kracht voorgesteld van 4 X 5 kg = 20 kg.

Door van verschillende krachtenschalen gebruik te maken, kan men elke willekeurige kracht voorstellen.

Voor grote krachten gebruikt men b.v. 1 cm = 100 kg, of

*) 90 % platina en 10 % iridium.

Sluiten