Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t.o.v. A toe: MR = SM. MR = R X 0 = 0. Dus de som van de

andere momenten t.o.v. A moet ook =0zijn, d.w.z.: de momenten moeten even groot zijn, maar tegengesteld. Dus:

Kx X ax — K2 X o2. Bovendien is

R = Kt + K2. Moet een kracht in twee tegeugesteldgerichte krachten ontbonden worden, dan liggen deze aan dezelfde kant van A, zie fig. 27. De momenten zijn dan immers tegengesteld.

Schaal 1 : 20. 1 cm = 10 kg. 0ok h,er 1S

Fig. 27. X öi = K2 X 02

Verder is R = Kx — K2. Voorbeeld: Ontbind R = 15 kg in twee tegengesteld-

gerichte krachten, waarvan de grootste, Kx — 25 kg, op 20 cm rechts van R werkt.

Oplossing:

K2 = 25 kg—15kg= = 10 kg en werkt tegengesteld aan R. KxX AB = K2XAC 25 X 20= 10XAC

AC = “ 50.

wem aus ou cm Schaa, i : 10. i cm _ 5 kg. rechts van R. Fig 2s.

Sluiten