Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§15.

Ontbinden van een kracht in twee niet-evenwijdige krachten.

Voor het ontbinden van een kracht in twee niet-evenwijdige krachten, kan men gebruikmaken van een parallelogram. De diagonaal stelt de gegeven kracht voor, de zijden de gevraagde krachten (fig. 29). Voor het construeren van een parallelogram moet men, behalve de diagonaal, nog 2 gegevens hebben.

Als regel zijn dat de richtingen der zijden, dus L Ax en Z A2.

Omdat het een parallelogram is, is Z Cx = Z Ax en Z C2 = Z A2. Worden de 4 hoeken uitgezet, dan snijden de benen elkaar in B en D. Met behulp van de krachtenschaal bepalen we de grootte van Kx en K2.

Het is ook mogelijk een kracht R te ontbinden in twee andere, Kx en K2,

m.b.v. een krachtendriehoek. Ook hier zijn, behalve R, nog 2

gegevens nodig. Z B is gelijk aan de hoek, die K2 in A met R maakt. Ih werkelijkheid gaan de drie krachten door hetzelfde punt.

- rr •

Om de richting van

krachten te bepalen, maken we gebruik van de volgende eigenschappen :

I. In een gespannen touw werkt een trekkracht in de richting van dat touw.

Sluiten