Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze laatste kracht tracht het voorwerp te verschuiven. De wrijving werkt de beweging tegen.

Voorbeeld:

De schilden van èen zaagdak hellen onder hoeken van 30° en 60°. In de nok werkt een kracht van 2000 kg vertikaal naar beneden. Bepaal de druk in de richting der schilden.

Oplossing:

In de richting BC

wprkt

Ki = 2,5 X 400 kg = 1000 kg.

In de richting BA werkt K2 = 4,3 X 400 kg =± 1720 kg.

OPGAVEN.

1. Een terrein wordt verlicht door lampen, die hangen als in tig. 34. B als een scharnier beschouwen. De lamp weegt 6 kg. Bepaal de spanning in AB en BC.

2. Een transportkabel overspant 18 m. Als de belasting, groot 400 kg, in het midden is, zakt de kabel 2 m door. Hoe groot is de spanning in beide kabelstukken?

3. Een schilderij, zwaar 2 kg, hangt aan een koord. De ogen zijn 80 cm van elkaar verwijderd. Het koord hangt aan een haak, die 30 cm boven het midden van

Sluiten