Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liart hooren kloppen in haar horst, om te weten of ze wel een hart heeft. Morgen — zoo overweegt ze gram — morgen zal ik hem terug drijven, den onterik. Terugdrijven tot klant, die onder haar genade krom ligt. Als eerst die klipper maar op haar werf gelierd ligt.

Ja ja, ja zeker, dal zal ze. Ze schorrelt langs het werktuig de schuur uit — morgen zal ze haar werkvolk doen weten en op een manier niet mis te verstaan, dat er weer veel te veel materiaal over den vloer zweeft; dat geeft maar magazijnverlies. Wat heb je op zoo'n manier aan Marius?

Ook het kantoor is leeg. Ze liijscht zich op de kruk van den teekenaar, maar leest geen teekeningen, ze luistert. Monicaklanken.... die schipper speelt een langzaam lied. En in de Gezina is gerucht van kinderen, die ter bedde gaan. Ze zet haar ijzeren bril af en strijkt heur haren recht. Die Zwartewaal speelt monica. En die andere vent, wat is een man in zijn verdriet lummelachtig, putst water aan de stoep. Ze grijpt weer naar haar bril en buigt zich over de teekeningen, de boeken, haar zaak. Maar toch hoort ze de gerekte monicaklanken. Morgen zal zij dien vent terugdrijven.

Maar waar blijft Marius? Ze heeft zoo weinig rust, hier alleen met die muziek in de verte. Marius zal wel weer in de Gezina zijn. En waaraan denkt nu die spelende vent, achter zijn Italiaansch trekorgel? Zou hij denken aan hun gesprek, denken aan het wijf, waarvan hij 't hart wilde hooren kloppen ! Ze staart over haar brilletje heen en poogt te herkennen dat verre lied. En ze slaagt. Het zou nu alleen nog moeten zijn, dat ze meezingen ging. Stel je dat voor: de kroonprinces, 't commandowijf van de dwarshelling tegenover Gouda zingend een liedje. Maar zóó ver wijkt haar zakenverstand niet. Toch zijn op dat moment haar contract en haar rechten gansch weggevloeid uit haar bewustzijn. Daar ginder speelt een vreemdeling op de monica; hij ligt voor haar wal en wacht op haar. Hij wacht, tot ze goedertieren zijn zal en zijn kaduuk schip opnemen, opdat hij de groote reis naar overal en nergens weer voortzetten kan. Aangenamer dan haar rechten op dien schipper (omdat

Sluiten