Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de avontuurders voorbij die naar de verten stevenden, naar ongekende oorden waar de natuur en het mensclidom anders is. Maar zij, de slaven der beurtvaart, bleven genageld aan hun vast traject, alsof ze met een ankerketting verbonden waren aan hun oord van afkomst. Voor zulken is het dokken op de Kroonprinces het groote avontuur, dat den gewonen gang van allendag breekt. Maar voor de schippers van de vrije vaart is het een ketening, die hen afhoudt van verder te jagen naar het onbestemde.

De schipper van de Semper Avanti is een norsche vent, die als een hellehond waakt over zijn klipper. Zoolang dat verhalsde scheepje nog niet veilig ondergestopt op hun dwarshelling lag, sprong hij als een rijnvorsch rond de lierwagens, om er toch maar zeker van te zijn, dat al de lieren gelijkelijk hieven. Want natuurlijk heeft ook die Zwartewaal wel eens het verhaaltje vernomen van de kast die in tweeën brak, omdat de nageljongens, die de lier op den middelste der drie wagens bedienden, te lui waren uitgevallen, en niet kloek genoeg draaiden. Toen kwam dat schip te hangen op z'n twee uitersten.... en 't knapte schoon af. Geloove wie 't wil.... Marius alvast niet. Hij toch woont van geboorte af op een dwarshelling en heeft nog nooit zulk een mirakel zien passeeren. Niet dat het onmogelijk zou zijn; wie het wagen zou een lange kast omhoog te lieren, zóó, dat er alleen maar dracht was aan voor- en achtersteven, zou 't akelig hooren kraken midscheeps. Maar als op hun werf dat óóit gebeurd was, zouden ze al lang schipper te voet geworden zijn. Waar zoo'n man dan al geen angst voor heeft. Morgen, zoo overlegt Marius, als de alteratie daarover voorbij is, zal die schipper wel meer van woorden en aangenamer in den omgang worden.

Maar dat wier de bonkige vent niet. Eer korter. Overal was hij bij. Geen nagel kon geslagen worden, of hij moest daar studie van maken. Geen plaat voor zijn klippertje wier gebolderd, geen stuk profielijzer op maat gesneden, of Jantje Secuur stond er neven, maar zonder vragen of zeggen.

Sluiten