Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En wie 't gesprek met hem aanving, kreeg koud vleesch op z'n brood. Marius klaagde daarover, bij Cato. ,,'t Is zooveel als een Irotschigaard, die ons menschen van den wal heel niet en telt."

,,'t Is geen wauwel zooals jullie allegaar!" was haar bescheid. Maar op z'n vraag, hoe of 't nu zuiver zat met Scheepsrisico en of die zaak daar al avanceerde, ging ze niet in. Hij begon er nog eens beleefd over.

„Is er nog teakhout genoeg?" vroeg ze, „ik wou dat weten in verband met de schaai aan de opstand." Hij beloofde, het eens te zullen naloopen. Zou dat van Scheepsrisico haar dan heel niet meer aanbelangen?"

Wis en drie zat die geschiedenis met Scheepsrisico haar hoog, heel hoog. Want een uur voordat de lieren waren gaan draaien had ze Bart Zwartewaal toegezegd — al had die er niet om gevraagd — dat ze zijn voorstel aannam. Er is toen wel geen nieuw contract opgemaakt, maar ze had toch haar woord vergeven en dat is ook zooveel als contract. Haar woord moest als goed goud zijn. En hij heeft haar de cautie op staanden voet uitbetaald; afspraak is afspraak. Maar van Scheepsrisico wier niets vernomen. De expert was ter plaatse van 't overvaren geweest, dat was alles. En dat stilzwijgen was een veeg teeken genoeg, naar haar smaak. Ze had voor vierduiten ervaring met verzekeringsvolk. Die verzetten geen voetstap, of zeven advocaten hebben er over gekonkelefoesd. En ze heeft wel eens hooren verluiden, dat het Binnenaanvaringsreglement zooveel als een dwaaltuin is met honderdduizend diepe valputten er in. Wee den schipper, wiens papieren niet vast staan. Doorgaans kan hij dan wel schoenmaker worden, of een water- en vuurnerinkje gaan beginnen, na een aanvaring.

Ze merkte goed, dat Bart Zwartewaal haar broer ontliep en heel geen smaak had aan 't vertellen van mooie verhaaltjes. Daar kon ze nog vrede mee hebben. Maar dat de vent ook haar niet meer staan zag, tenzij om norsch een goeimorge te prevelen, daar had ze 't niet op. Hij moest nu maar niet gaan meenen, dat hij hier wat te commandeeren had,

Sluiten