Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zaten. Daar Het hij haar even alleen, om terug te komen met gonje: hij wou gaan pakken. Maar daartegen kwam ze in verzet. Toen hij weg was gegaan, had hij de Kroonprinces domweg in een hoek gezet, met haar gesneden facie naar den muur, precies zoo 't uitkwam. En hier tusschen de menschen had ze 't zelf niet willen besteken, nog eens zelf met dat blok hout te gaan sjouwen. Ze was ook zoo moe, of eigenlijk.... zoo loom. 't Was haar, of alle kracht uit haar weggedruppeld was; ze beleefde een vreemden dag, zoo ver van haar scheepswerf, zoo ver van haar dagelijksche zekerheden, zoo ver van 't oord waar ze maar te gebieden had, om stram en zeker gehoorzaamd te worden.

En nu wilde Bart Zwartewaal, nog altijd zwijgend, maar met een vrindschappelijk lachje op zijn wezen waar ze nog dollar van werd, dat houten beeldje zoo maar in gaan pakken, onttrekken aan haar oog. En ze kende haar nieuw bezit nog niet eens naar den eisch. Ze wist er maar één ding van en dat eene was aanleiding tot een warm geluksgevoel: ze heeft voor dat bezit moeten vechten met geweld en 't werd maar noode afgestaan. De Kroonprinces stond daar temidden der statige deftigheid — in hooge eere, in groot aanzien. Dat verhoogde voor haar de waarde er van. Een geleerd man, een notaris uit de groote stad, had het in zijn huis ten pronk staan, heeft er een voetstuk voor laten beitelen, een schatrijk meisje dat in paleizen en kasteelen kon wonen zoo ze dat wilde, kon er geen afstand van doen Cato heeft een bijzonder, een rijk bezit verworven. Dat staat voor haar vast.

Maar dan wilde ze daar toch het hare van hebben. Ze weet wat boegbeelden zijn; ze heeft er gesloopt en aan kachelhout laten slaan, andere voor wat grijpstuivers aan sjacheraars verkocht, zonder ooit te weten, waar ze verder voor dienen zouden; maar geen van die beelden stelde de Kroonprinces voor, de naamgeefster van haar eigen ingeorven bedrijf. De koffie, nog door Bart besteld, vóór hij uittrok om jute en touw, stond lauw en onaangeroerd voor haar.

Sluiten