Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geen zalm eten. Hollandsche zalm die ze daar met een schepnetje zoomaar uit de rivier tillen gelijk de praat is, die is er niet echtig geweest.

En ze dronken Duitsche wijn. Bart Zwartewaal was toch wèl een man van de wereld. Dat zag ze nu terdege. Hij (toch maar een schipper) hoefde voor heertjes niet opzij te gaan, in zijn tafelmanieren ook niet. En hij was hartelijk voor haar, tevens behulpzaam. Dat was niet onaangenaam en ze liet hem maar tobben. Want wanneer zou ze dat ooit meer beleven, zoo vertroeteld te worden als.... als een kroonprinces ? Ha.... daar dacht ze weer aan haar beeld met de vreemde oogen, het beeld met de houten haren en 't kroontje. Dat ergens op de Heemraadsingel een gebeeldhouwd piedestal nu leeg stond en dat er leegte was in 't hart van een meisje, dat was al weggespoeld uit haar herinnering. Ze leefde met het heden en dat heden was feestelijk.

Ja, feestelijk was het, dat die Bart haar nóg eens zalm brengen liet. Zalm, daar hield ze van. Zalm, dat is een rijk eten; in Gouda heet een hotel De Zalm en daar komt dan ook uitsluitend de deftigheid. Zalm ligt niet allendag op je bord, vast niet. En ze at er van, als ware 't varkenscarbonaadjes. Wat ging dat wel niet kosten voor dien Bart Zwartewaal en hoe ging ze 'm dat vergoeden? Maar daarover wou de klipperschipper zelfs geen toespelingen aanhooren. Ze vatte dat niet, ze heeft het ook later nooit verstaan.

Na het eten zijn ze in den benedentuin wat gaan zitten; ook daar keken ze over het water uit. Er passeert knap wat aan 't Kralingsche Veer en 't wier een opbieden over herkenning van schepen, op 't kinderachtige af. Ze zagen Thorbootjes passeeren, raderbooten van de Reederij op de Lek en Fop Smit, concordiastoomers, de Heemskerk, bekende en onbekende avontuurders, kasten, klein sleepgedoe en sleepen die hoog Duitschland introkken; ook een vlot. Eenmaal zag Cato zelfs een tjalk uit Zwartsluis passeeren, waarvan de schipper nog voor wat laatste verschotten bij haar in 't krijt stond. Nooit liet de vent zich meer rond

Sluiten