Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

luid van bedrijvig klinkwerk. Maar zou ze anders willen?

Ze staart zoo bang naar het lichtende gat daar voor haar, waarbinnen het rijke volk zijn avontuur beleeft. Dit avontuur vat ze maar ten halve, alleen voor wat de liefde dezer menschen betreft, heeft ze het volle begrijpen, dat haar vrouwelijke natuur eigen is. Ook, dat die liefde onbestendig is, dat de felste liefde verkeert in hardheid, zoodat ze ten leste hun eer niet meer achten en ze zich, verhullend achter een vloed van mooipraterij als kwalijke verontschuldiging schaamteloos verslingeren.... maar hoeft dat heel zeker bij dit rijk-zijn te beliooren? Kan het leven in deze zonnige wereld ook geleefd worden, zonder dal het tot liederlijkheid verkeert?

Ze zit daar naast Leendert, haar aanstaanden man. En ze weet geen woorden, om daarover met hem te praten. Ze zit zóó dicht bij hem, dat ze zijn knie tegen de hare voelt, maar wat is hÜ veraf. Hoe anders was dat, toen ze nog in vertrouwen verkeerde met Bart Zwartewaal. Nu weet ze wel, dat deze aangelegenheden van de rijken, Bart even vreemd en onbekend zijn als haar, maar met Bart had ze voor zulksoort dingen en vragen woorden gevonden.... Leendert is zoo ver van liaar af. Hem vraagt ze niets.

Hij echter zegt wat en nog eens. Eindelijk wordt ze toch zijn stem gewaar en tegelijk, dat hij hetzelfde al vaker vroeg. Ze geeft een vaag bescheid en weeft verder aan haar rare gedachten. Het gaat over rijken, over liefde en verkilling, over Bart Zwartewaal.... en over Leendert. Waarom moet ze, terwijl ze hier een spul ziet van dingen, die in 't menschenhart gebeuren en die toch voor haar onbegrijpbaar en ongrijpbaar zijn, omdat zij van anderen levenswijs is dan deze rijken, waarom moet ze toch telkens aan Bart Zwartewaal en Leendert Streefkerk denken? Bart heeft nooit zijn knie tegen de hare aangedrukt, of haar aangekeken met brakke oogen. Maar met zijn gedachten was hij haar immer zeer na. En ze verstond zijn woord en bedoeling altijd dadelijk. Als Leendert Streefkerk wat

Sluiten