Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Half Juni werd de kiel gelegd voor de vrachtboot en omdat er nog geen ander werk voorhanden was, vorderde het schip snel. Maar toen had ze al een werkzoeker in haar dienst loopen, een zekere Gijsbert van der Lee, van voorname familie. Die van der Lee was een arm kwijt geraakt in de Chineesche Wateren bij een schipbreuk. Hij was eigenlijk eerste stuurman, maar na dat ongeval hebben ze hem gepensionneerd van de maatschappij, waar hij voor voer. Zoo'n man zocht ze juist; een die goed bekend was met de schipperij buitengaats, welbespraakt en van goed komaf. En die niet direct met een razenden salariseiscli afkwam, omreden hij toch al een inkomen genoot. En dat ze goed gekozen had, bleek wel direct. Want nog geen week nadat ze van der Lee voor haar werf op pad had gestuurd, kreeg ze een tankbootje van vijftienhonderd ton met veel averij in de reparatie, 't Was een haastkarwei, dus werd de nieuwbouw stopgezet. Maar dat tankbootje was haar werf nog niet af, of ze werd opgebeld uit Rotterdam door een makelaar, die vernomen had, dat ze een vrachtbootje bouwden; hij vroeg de teekeningen op, want er was een gegadigde. Gerechtigheid, wat beet de snoek toch schielijk daar aan de Noord. Ze bracht eigenhandig de papieren naar Rotterdam, noemde in 't wilde een koopsom, waarvan een menscli vóór den oorlog gerild zou hebben en onder beding van de classificatie bracht ze ('t is zonderling maar 't is waar) dien zelfden avond het koopcontract mee. Het zeebootje stond daar nog maar poover in z'n graatjes en het was al verkocht. De kooper had natuurlijk speciale eischen, maar daar kon nog in voorzien worden; haar teekenbureau is geduldig en haar werf tot alle werk bereid. Ze kreeg een ingenieur van de Maatschappij waar 't bootje voor bestemd was over den vloer en bij die gelegenheid heeft ze kunnen waarnemen, dat haar Leendert voor geen ingenieur opzij hoefde te gaan in zijn vak. 't Waren twee trubbelige weken, maar toen de zaken goed op het teekenpapier stonden, kwam er weer orde op het werk.

Sluiten