Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Leendert, die nu zijn parool afsteekt. Hoor daar, hoe haar man met rustig gemak zijn woord doet, hoe hij vertelt van den voorspoedigen bouw, ondanks den moeilijken tijd en 't gebrek aan materialen.... ineens hoort ze niks meer. Wat is dat? Wat gebeurt daar met haar? Ze wordt zoo duizelig en zou van haar stoel gegleden zijn, had ze zich niet vastgehouden aan tafel. Maar daar voelt ze 't weer, een kitteling, een kleine klop onder haar maas.... een wee gevoel daarachter, van te moeten braken. Ze hoeft niets meer te vragen, ze ziet het ineens verhelderd voor zich.... ZÜ? juffrouw Cato, de eigenares en heerscher over de Scheepswerf Het Boegbeeld gaat moeder worden.

Het is, of zij met een klinkhamer tegen haar slapen wordt geslagen.... gerechtigheid.... zij moeder worden. Ze is zwanger en wat daar kittelt en klopt, 't is haar kind, dat leeft. Dineer nu maar eens gemoedereerd verder, belast met dat nieuwe besef. Wat wil dat beteekenen, een kind te dragen van Leendert, moeder te worden in haar drie en veertigste levensjaar? En zij, die gedacht had, dat zij naar de wijze der vrouwen haar ouderdom ingaande was. Daar heeft zij ook die loomheid aan toegeschreven, de ongedurigheid die haar van rusten weerhield, den onrust en allerhand vreemd verlangen. En nu, terwijl haar man mooie woorden bij elkaar staat te praten, is het haar openbaar geworden; ze draagt een kind en dat kind leeft alreeds voelbaar.

Suf staart ze voor zich uit. De warreling der stemmen aan deze tafel hoort ze wel, maar den zin ervan ontgaat haar. Alles, wat voor enkele uren nog vol haar aandacht vorderde, is nu achter een nevelgordijn geschoven. De Anne Christine is gunstig van stapel geloopen, goed, goed, ze heeft niets anders verwacht, maar dat is voorbij en 't vloeit weg uit haar weten. Ze zitten hier bijeen om dat heugelijke feit te vieren en te besprenkelen met feestelijken wijn.... dronken is ze ervan, haast zonder van den wijn geproefd te hebben. Wee en dronken, wat een schande voor die deftigheid naast haar en tegenover haar.

12

Sluiten