Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haar gedachte gezaaid. Ook dat nog; ze zou daar liggen martelen en uit elkaar gereept worden, als een schip dal ze in tweeën branden. Voor iets, dat zij niet gewenscht heeft. En die nieuwe vrachtschuit, de Patrick Mervill, lag daar maar op Het Boegbeeld in aanbouw, alsof er volstrekt niets aan de hand was met haar, die daar te lijden heeft. En de barges, die ze nooit genoeg kunnen bouwen, schuiten die ze als 't ware uit den bodem hebben leeren stampen en dan nog de zware averij-reparaties, die heden ten dage grif afkomen.... want de zee is gevaarlijk en tevens, er is geld.... alles heeft haar opzicht dag aan dag van doen. Ze durft niet weg van haar werf; hoè zal het daar zijn zonder haar? Want ze weet toch terdege, wat er van uur tot uur van haar gevorderd wordt, juist in deze wilde jaren. En ze moet misschien nog lichters zeewaardig maken ook.

Het werkvolk heeft gestaakt. Zij, met haar harden kop, er vierkant tegen in. Ze heeft wèl moeten bloeden, goed, maar geheel toegeven hoefde ze toch niet. Hoe zou dat gegaan zijn, als zooiets juist passeerde in haar afwezigheid, om daar stomweg op haar rug te liggen wachten op zoo'11 kind ? Is Leendert ze den baas, óók zonder haar ? Ze is er bang voor, als juist in de jaren met Marius. Hoewel toch Leendert koopman is, koopman zoogoed als zij; maar ze vertrouwt de zorgen voor de werf nu eenmaal geen ander toe. Dag aan dag komen er andere zwarigheden. Pas ligt een nieuw contract in de brandkast, of er verschijnt een regeeringsmaatregel, die alles wat er in dat contract staat, uit elkaar doet slaan. En om dan feilloos den weg te zien, om toch nog tot winst te geraken, dat vordert durf en doorzicht en 't vraagt naar snel besluiten. Ga dan maar eens liggen wachten en wachten in zoo'n inrichting, 't Is om je handen op te vreten van miserie.

Ze heeft geen rust meer. Soms zit ze in de teekenkamer en springt dan ineens op. Heeft een van die snotapen spottend naar haar gekeken? Als ze 't maar zeker wist; zoo'n vent zou ze eigenhandig verwurgen kunnen. Uren

Sluiten