Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook van haar werk het een en ander; een scheepsbouwer ziet den welstand van zijn bedrijf nu eenmaal te kijk aan de Waterstaat, waar de schippers passeeren.

Neen, 't zal haar niet interesseeren; wat ze haar allemaal komen vertellen. En ze zal toch ook geen bevelen mee geven. Om vat op een werfbedrijf in dezen tijd te hebben, moet je er zelf bij zijn; je kansen grijpen van minuut tot minuut. Je moet nu kunnen zijn als een jager, die uittrekt met weinig patronen. Die schiet pas als 't noodig is en niet in 't wilde weg; dus schiet hij telkens raak. En mist hij ooit, zoo doet hij direct leering aan die mislukking. Maar een raad die je zoomaar meegeeft, och.... wat wordt dat. Losse flodders over de jachtpaden. Misschien loopt er toevallig wel een haas; misschien zit er per abuis nog wel een kogel in een van die flodders.

't Kan haar niet schelen, hoe 't ginder gaat op den Ruigenhil. 't Gaat er natuurlijk ruig toe, want de kapitein is van de boot. Ze zal tien dagen lang niet op haar schip staan, maar hier zeemzoete praatjes moeten aanhooren over een kind van zes pond drie en een half ons. Die tien dagen afwezigheid zullen grof geld kosten. In godsnaam.... het kan nu eenmaal niet anders. Laten ze dan maar wegblijven, of, als ze komen, liever niet praten over het in vollen zet zijnde bedrijf.... dat zal haar maar ergeren en opwinden. Mij dunkt, ik heb genoeg gehad, voor m'n leven lang genoeg doodskrampen doorstaan. Als ik eens sterven ga, mag het ook zonder benauwenis zijn.... ja, ik heb hier m'n deel gehad. Het mag voldoende lieeten. Ik zal deze tien dagen mijn drift om daar te zijn opvreten en niet er over praten of klagen; 't helpt toch niet. Ik kan niet weg.... ze hebben me murw-gebeukt.

En dan komen straks nog al die tribulatiën om dat kind, als ze eenmaal thuis zal zijn. Want ze voorziet, dat daar zorgen uit groeien, directe zorgen, al heeft ze zich van afdoende hulp verzekerd. Hoè die zorgen precies zullen liggen, weet ze niet, maar ze zullen komen. Zeker zullen ze op haar vallen, omdat deze gebeurtenis een ongewoon-

Sluiten