Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gemis, het eenzaam achterblijven, tevens over het kind dat veel vergoedt. Wat vatten die vreemden daarvan? Weten al die menschen, hoe Cato Lafeher van binnen bestaat? Weten ze van haar begeerten, van haar levenswil? Vraag het al die vreemden; ze zullen antwoorden, dat haar levensdoel in haar kind zal gelegen zijn. Maar wat weten ze zelfs daarvan ?

Waarom is dat kind, nu 't er toch is, geen jongen. Ja, een vrouw kan een scheepswerf bestieren, dat ziet ze toch aan haarzelf. Maar dat is geen regel. En wat kan dat trubbels geven. Slechts eenmaal hoefde zij haar werk en werf te verlaten om een kind ter wereld te brengen, nooit hoeft een man zooiets. Een man kiest zich een vrouw, die vrouw treedt in zijn huis en blijft daar. Maar als Anne Christine later als meesteres over deze werf loopt en ze trouwt, wat dan? Wat zal dan zwaarder wegen, het huwelijk of de scheepsbouw? En dat is bij een man die trouwt geen vraag.

Ze denkt op deze wijze over haar kind. Is dat niet tè belachelijk, het is pas het leven begonnen. De eerste twintig jaren zal die vraag niet van belang worden: twintig jaar. Hoe is het nu mogelijk, dat die vreemden meenen, dat dit kind haar leven richting geeft. Vier en zestig jaar zal ze zijn, eer dat kind mondig is. En wat is 't dan nog?

Neen, haar pad blijft recht doorgaan, zooals zij zich dat vroeger al heeft voorgesteld. Ze wil haar bedrijf groot maken, ze wil macht en geld veroveren; met vrachtbootjes is ze begonnen, met mailschepen wil ze eindigen. Want al wordt de Patrick Mervill een welgebouwd vrachtscheepje, 't is nog maar een waschkuip in vergelijking met de Indiëvaarders en de Amerikanen.

Denkt Cato ook nog op andere wijze aan het kind, dat ze zoo smartelijk ter wereld bracht? Daar gaan dagen voorbij, dat ze het niet of bekant niet ziet. En als ze het ziet, dan neemt ze het waar, zoo een vader naar een jong kind kijkt; ze ziet dat het groeit. En 't doet haar lauw en beroerd aan, als die huishoudster het knuffelt en kust. Die is aangesteld, om voor het onderhoud te zorgen en daar mag

Sluiten