Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoo verlieten ze haar. Dat zag er heel niet gezond uit» overlei ze. Die kerels weten niet van onderhandelen. Die hebben maar één doelwit: rente en aflossing prompt op de vervaldagen. En die kapitalen moet zij nu weten vrij te maken uit de productiewinst van Het Boegbeeld naast haar salaris als directrice van de Krimpensche N.V. De grijskop heeft dus wèl gelijk.... als de termijnen niet worden opgeschort, zal ze vastloopen.

Schrikwekkend vooruitzicht. Daar heeft ze, door beestig hard werken, haar werf op den Ruigenhil tot bloei gebracht.... voor een stel gladde bankiers. Want ieder kwartaal stelt haar voor een betaalpost van dertig mille, zijnde rente en aflossing van twaalf ton. Dat loopt dan met de jaren wel terug, maar dat gaat traag. Zwaar zullen de eerste vijf jaren voor de Krimpensche Werf zijn.... vanwaar haalt ze, bij zulk een bedreiging in den rug, de kracht, om zich er doorheen te bijten?

Ze cijfert maar weer, ze cijfert. Blij zal ze mogen zijn, ale ze dit boekjaar weet af te sluiten met slechts zes ton deficit. Wanneer zal uit die Krimpensche Werf bedrijfswinst gaan vloeien ?

Ze duizelt als ze er op doordenkt. Een jaar, begroot ze, zal ze rente en aflossing kunnen deponeeren uit hetgeen ze nog losmaken kan uit Het Boegbeeld.... misschien nog een kwartaal.... en heeft ze in dien tusschentijd de Krimpensche Werf gezond gemaakt?

Ze gaat naar haar brandkast en herleest het contract. Dan valt haar oog op een zieke plek: vreemd, dat je zulke dingen pas in hun barre gedaante ziet in nood. Als rente en aflossing van de leening niet op tijd worden gekweten, kunnen ze het aandeelenbezit verzilveren. Maar reeds op den dag dat een vervallen termijn blijft open staan, treden ze in haar rechten uit hoofde van dat aandeelenbezit. Al vroeg ze dus surceance aan.... de heeren zijn gedekt, ze kunnen haar in zoodanig geval ontslaan, met de 51 aandeelen in de hand. Gerechtige goedheid, ook dat nog. Midden in haar pogingen, om 't lekke schip te bergen, kunnen

Sluiten