Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heid — de schade kan nooit anders dan ten laste van die partij komen. Ziet U nu zelf den uitweg niet? Of moeten we U die nog nader aanduiden?"

„Neen, die zie ik wel. Ik moet dus bewiligen in vrijwillige liquidatie, op grond van de 51 %."

„Juist, mevrouw en dat kunt U met uw aandeelenbezit. Doch weer, alleen indien we er ons niet tegen verzetten. Nu; dat doen we niet. We hebben niets aan uw aftreden, maar een vrijwillige liquidatie bespoedigt het proces en voorkomt een rechterlijke uitspraak in kort geding, zoo U onbesuisde dingen ging doen, die ons in ons belang — het aandeelenonderpand — zouden kunnen schaden. Bij voorbeeld.... als U surseance aanvroeg."

„Welk belang kan ik bij vrijwillige liquidatie hebben? Mijn werk ligt aan gruzelementen. M'n eigen werf is verhypothekeerd.... U zit op de eieren.... hoe durft U me nog deze bemiddeling vragen?"

„Toch wel, mevrouw. Iedere maand neemt uw renteschuld toe met vier mille, dat is niet gering. Zelfs ten tijde der procedure blijft ons geld rente verzamelen."

„Och, ik zal toch wel leeggeschud staan. En arm of armer, dat is me om 't even."

„Mevrouw, dat is 't nu juist, U zult niet uitgeschud achter blijven. Heeft ook de heer Bon zijn lijfrente niet? U kunt blijkbaar nog moeilijk wennen aan het onvermijdelijke."

„Hoe luidt dan het voorstel?"

„Dat komt een onzer nog nader met U bepraten. In elk geval stel ik vast, dat we bereid zijn, met U een regeling te treffen, omtrent vrijwillige liquidatie. Wanneer kunt U onze afgevaardigde ontvangen?"

„Kunnen de voorwaarden nu, op staanden voet, niet worden medegedeeld?"

„Neen mevrouw, we willen ons eerst beraden."

„Dat is een uitvlucht. Want tevoren stond bij U allen vast, dat ik de laan uit werd gejaagd. Ik denk eerder...."

„Ja, wat denkt U, mevrouw?"

„Dat zeg ik liever niet. Stuur morgen uw vertrouwens-

Sluiten