Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gelijk ze daar volwassen staat.... ja, Henkie heeft gelijk, Anne Christine is een mooie rijzige vrouw, ze lijkt op haar moeder, Henkie komt op een pluchen stoel te zitten op de scheepswerf. Henkie ziet óók graag zeebootjes houwen, hoort dolgraag de rikketik van de pneu-hamers; Henkie hoort er zeker bij. Want hij heeft het goed voorzien, zoo Anne Christine daar staat, is ze begeerenswaard voor een jonkman. En zij herkent haar eigen kind gewis. Toen ze dertig jaar geleden naar een bruiloft ging met Marius en ze eerst nog in den spiegel keek — ze droeg een reseda jurk met loovertjes en een hoed als een bloementuil — toen heeft ze zich mooi bevonden en daarop lijkt nu haar kind. Ook lijkt ze op 't gekroonde boegbeeld, dat ze eens van een dwazen handtastelijken schipper kreeg, zijn naam is ze vergeten, gelijk zij zelve vroeger leek op dat beeld je met de zwijgende lippen.

Wat een geluk, dat ze 't boegbeeld bewaard heeft onder haar bed, toen ze nog woonde in Antwerpen en daar wTerkte in triestige vernedering, wat een geluk, want nu troont het weer op de brandheldere werf, 't staat op de toegangspoort en daar hoort het. Wie zet nu een boegbeeld op een kraan, zoo, dat je alleen maar den rug van het princesje zien kan en zoo hoog, dat het nietig lijkt.

Bonjour mijnheer — zegt ze tot een bedelaar, die weeklagend haar kantoor betreedt. Mijnheer zei ze tot dien bedelaar en met veel nadruk. Want hij lijkt veel te veel op den woordvoerder der geldgevers van haar werf op Krimpen, om dat niet te kunnen zijn. En hij is het — juicht ze — hij is het zeker, want hij herkent mijn stem, ik zie hem krimpen onder de striemen van mijn stem: Alstublieft mijnheer, hier hebt U een cent. Wilt U nóg een cent, mijnheer? Die eerste cent was rente, deze tweede was aflossing. Zoo volgen, mijnheer, iedere drie maanden twee centen, tweemaal een cent.... een voor rente, een is aflossing.

Maar beste Marius, dag Marius, dag broer, kom jij ook m'n werf bekijken? Aardig van je en heb je m'n dochter

18*

Sluiten