Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING.

Handschrift en uitgaven. Het abel spel van Esmoreit is tot nu toe slechts in één handschrift aangetroffen, het zogenaamde Hulthemse handschrift, aldus genoemd naar den heer van Hulthem, uit wiens boekerij het indertijd door de Belgische Regering voor de Koninklijke Bourgondische Bibliotheek te Brussel is aangekocht. Het maakt in dit handschrift, dat uit het begin der XV® eeuw dagtekent, deel uit van een verzameling toneelstukken, waartoe vier abele spelen en zes sotternieën of kluchten behoren. In het handschrift volgt op het abel spel van Esmoreit, genummerd 169, onmiddellijk onder No. 170 de sotternie van Lippijn. Het aan Esmoreit als No. 168 voorafgaande gedicht is getiteld: Van Minnen. Op het facsimile staat het slot van dit gedicht in de eerste kolom. De verzameling is, behalve het spel van Lanseloet, het eerst uitgegeven door H. Hoffmann von Fallersleben in Horae Belgicae VI (1838), daarna door Dr. H. E. Moltzer in Be Middelnederlandsche dramatische poëzie (1868—1875), waarvan een tweede uitgave in 1907 door Dr. P. Leendertz Jr. het licht zag. Bovendien heeft C. P. Serrure het stuk in het Frans vertaald onder de titel: „Le Jeu d’Esmorée Fils du Roi de Sicile, drame flamand du XIIIe siècle” in de Messager des Sciences et des arts de la Belgique (1835). Als Vol. II in The Dutch Lïbrary (W. Nijhoff, The Hague 1924) verscheen een Engelse vertaling van Esmoreit, „translated from the Middle Dutch by Harry Morgan Ayres”, met een Inleiding door Prof. Dr. A. J. Barnouw.

De dichter en de tijd van vervaardiging. Het is zo goed als zeker, dat al de bedoelde spelen het werk zijn van één diohter,

Sluiten