Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

715 Ende oec bliven onderdaen, ondanig?n = °“der‘

Want icxse ghehouden hebbe ghevaen

Sonder verdiente ende buten scout; scout = schuld.

Dat rout mijnder herten menichfout, rout = berouwt, smart.

Dat ic haer hebbe gheweest soe wreet.

720 Gaet henen ende haeltse mi ghereet, ghereet = terstond.

Ende laetse haer scoene kint an scouwen.

Eobbrecht.

-r-r . , i , _ in rechter trouwen ■*

Her conmc here, m rechter trouwen, voorzeker.

Dat willic alte gherne doen. alte - zeer-

Comt, edel vrouwe, uut desen prisoen,

725 Daer ghi dus langhe in hebt gelegen.

Ghi selt ane sien den jonghen degen, degen = prins, heid.

Esmoreit den jonghelinc.

Mijn herte van binnen vroude ontfinc,

Doen ic ane sach den scoenen wigant.

De kersten coninc.

730 O edele vrouwe, gheeft mi u hant

Ende wilt mi dese mesdaet vergheven,

Want ic ewelijc al mijn leven

Soe willic U dienere sijn, dienere =- dienaar.

Want die scouden die sijn mijn; scouden = schulden.

735 Dat hebbic nu wel vernomen, vernomen = ingezien

Want Usmoreit ons kint es comen,

Een scoen vol wassen jonghelinc.

Ic bidde u om gode, die ontfinc

. ...■ . van minnen — uit

Die doot van minnen, vergevet mi. liefde.

Emnorcü. 5

Sluiten