Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

835 Boven alle die leven op eertrijc;

En dadicx niet, soe haddic onghelijc, dadiox - deed ik het

Want si es mi van herten vrient.

Bobbrecht.

Esmoreit neve, dats goet verdient. aad5*te^tot^Sdim

Nu willen wi alle droefheit vergheten. bmak'

840 Met bliden moede willen wi gaen eten, gaen eten: verg. ïoie.

Want die tafel es bereit.

[In Damascus.

Damïét, door liefdesverlangen verteerd, haalt Platus over, om haar te vergezellen op de reis, die het opsporen van Esmoreit ten doel heeft; ze verkleden zich als pelgrims],

De jonge joncfrouwe Damiet.

Ay, ende waer mach Esmoreit

Merren, dat hi niet en comt? Mt^ven.” marrei1,

Ic duchte, dat hi es verdoemt ve£lu«mt ~ ramp*

845 Ochte ghestorven quader doot, ochte-of.

Ofte hi es in vrouden groet,

Dat hi mi dus heeft vergheten.

Ic sal nochtan die waerheit weten,

Hoe die saken met hem staen,

850 Al soudic daer om die werelt doer gaen.

Waer sidi, Platus, meester vroett De meester.

Edel vrouwe, ghetrouwe ende goet,

Tot uwen dienste benic bereit.

851 vroet: de v staat op een ander letterteken, tos. de kop van een g.

Sluiten