Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De jonge joncfrouwe Damiet.

Meester, nu willic Dsmoreit 855 Gaen soeken van lande te lande,

Al soudic daer omme liden scande uden — lijden.

Endc hongher ende dorst ende jeghenspoet.

Het es ene dinc dat wesen moet: es = is.

Gherechte minne dwinct mi daer tu. Gt*iSrere = eohte’

860 Lieve meester, nu biddic u, tu " toe'

Dat gilijs mi niet af en gaet, **(2:“!* n* ^bia-

Ghi en blijft bi mi ende gheeft mi raet, Ten)'

Hoe dat wine vinden moghen. wine - wij hem.

De Meester.

Vrouwe, nu sijt in goeden hoghen: 111 goeden hoghen =

7 u o 0 7 vrolijk, tevreden.

865 Ha dien dat gilijs begheert Na dien dat -= nn (dat).

Ende ghi den jongbelinc hebdt soe weert, w<hebbenbben = üef

Soe willen wi soeken den hoeghen man.

De jonge joncfrouwe Damiet.

Platus meester, gawi dan gawi - gaan wij.

Ghelijc of wi waren pilgherijm. piigherijm - pelgrim.

[Op Sicilië.

Damiet en Platus komen op Geciliën en worden door Esmoreit kerkend. De koning stemt toe in het huwelijk en zal afstand doen van de kroon. Robbrecht wordt door Platus ontmaskerd: men hangt hem op].

870 Ay, en sal hier iement sijn,

Die ons beiden iet sal gheven:

857 jeghenspoet: fis. jeghë spoot

865 Na dien: hs. Nadien door een streepie verb. tot Na dien 868 gawi: hs. ga wi

Sluiten