Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I. HOE SINT CHRYSOSTOMUS REDENAAR WERD

Wanneer men de bloeitijd van de christelijke literatuur overschouwt, dan ziet men er de heerlijke beelden verschijnen van een Athanasius, een Chrysostomus, een Ambrosius en een Augustinus, die — midden in de ontreddering van het Keizerrijk, door de aanrukkende barbaren veroorzaakt, midden in de algemene vloed van bederf, losbandigheid en moedeloosheid - de stem der eeuwige Waarheid duidelijk doen weerklinken en met de gloed hunner liefde het koude hart der wereld verwarmen, 't Is juist te midden van de inzinking der IVe eeuw, dat de gewijde welsprekendheid tot ongekende hoogten wordt opgestoten.

Chrysostomus in het Oosten, Augustinus in het Westen laten de klank hunner stem opdreunen over de heidense uitspattingen en de profane gezangen der wereld. Met ongemaakte zwier verkondigen zij de zuiverste Evangelische moraal, doordringen en doordesemen die moegefuifde wereld met de christelijke gedachte, ontwerpen als het ware dat grote godsdienstige gebouw dat zich op de puinen van het Romeinse Keizerrijk ging verheffen. Ja, de IVe eeuw is ontegenzeggelijk de grootste tijd van de primitieve Kerk: op het gebied der welsprekendheid en der letteren ziet het schitterende genieën rijzen, die al hun profane, intellectuele tijdgenoten in de schaduw stellen. De vijand van het christendom, Juliaan de Afvallige, kon het niet ontkennen. Zijn brie-

Sluiten