Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dan begint hij de serie zijner homilieën over de Heilige Schrift, met tussen in enige gelegenheidspreken, die zijn naam voor altijd hebben gevestigd. Allen konden hem horen, allen kwamen ze neerbuigen voor het gezag zijner heilige zending: christenen, heidenen, joden en ketters, allen waren ze daar. Alle zondagen, soms ook op de zaterdagen, en gedurende de Vasten bijna alle dagen, richtte hij het woord tot hen.

Wat dit woord was, zullen we nu zien. De homilieën van Chrysostomus bieden al de aspecten en facetten van een machtige, pakkende, verheven christelijke rede. Het zijn eenvoudige op conversatie-toon gevoerde schriftuurverklaringen ; geen dorre schrale vertogen die het hart koud en het hoofd ledig laten, neen, maar zodanige verklaringen waar op bewonderenswaardige wijze onderricht en overreding samengaan of elkander afwisselen naar gelang de omstandigheden. Verklaringen dus die om de beurt al de vermogens van de menselijke geest omvatten, hem daardoor trachten op te stuwen naar het beoefenen van de echt christelijke deugd en godsvrucht.

Die redevoeringen zonder strengere eenheid dan die welke de opvolging der tekstwoorden zelve aangeeft, zijn doorgaans van het begin tot het einde practisch. Zij vergenoegen zich niet met algemene beschouwingen over de deugd, maar dringen door in het dagelijkse leven, zijn aangepast aan de behoeften en het bevattingsvermogen der hoorders. Chrysostomus was er

Sluiten