Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tranen, smekingen en bedreigingen zelfs bezweren het eindelijk eens ernstig te nemen met hun christendom, naam-katholieken genoeg!! Heidenen en andersdenkenden vragen naar mannen van de daad, naar brave zedige mensen, rein van toorn, van kwade begeerten, van nijd en hebzucht, en versierd met alle ware deugden. Dan zullen zij zeggen: wanneer de christenen reeds hier engelen zijn, wat zullen zij ééns, na hun uitgang uit dit leven, wezen? Wanneer zij hier, waar zij vreemdelingen zijn, zo heerlijk blinken, wat zal het wezen, wanneer zij in hun vaderland zijn aangekomen? „Bijgevolg, laten wij hen liever dan met woorden door ons leven beschaamd maken. Ons levensgedrag immers, dat is de grootste strijd, dat is de onwederlegbare bewijsvoering. Al betogen wij nog zoveel met onze woorden, het baat niets, als wij niet kunnen wijzen op een leven dat beter is dan het hunne. Immers zij letten niet op hetgeen wij spreken, maar zij vragen wat wij doen, en zij zeggen: Handel gij zelf eerst volgens uwe woorden, en vermaan dan anderen. . . En al zeggen zij dit niet, zij denken het toch en houden zich daarmede bezig in hun geest. En dit is voor de ongelovigen het beletsel om christen te worden. Laten wij hen derhalve aansporen door ons leven. Vele, zelfs ongeletterde mannen hebben aldus de geest der wijsgeren in verbazing gebracht, daar zij de wijsbegeerte der daden toonden en hun stem luider dan een bazuin verhieven door middel van hun gedragingen en levenswijsheid; want deze stem is krachtiger dan de tong." Van

Sluiten