Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schuchter en eerbaar naar haar man opziet?. . . Wat kunt gij haar dan zeggen? - Spreek haar eenvoudig en vol tederheid toe: Lief kind, ik heb u tot levensgezellin genomen en u in mijn huis geleid, om u deel te laten nemen aan mijn dierbaarste belangen, aan de voortzetting van mijn geslacht, aan het bestuur van mijn huis. . . Ik kon gerust een andere vrouw kiezen die rijker was en van edeler afkomst; ik heb het niet gewild. U heb ik bemind, uw deugd, uw zachtheid, uw wijsheid. . . Alles heb ik misprezen om mij te hechten aan de voortreffelijke hoedanigheden uwer ziel die ik verkies boven al het goud van de wereld. Een jong meisje, wijs, edel van hart en godvruchtig is meer waard dan de ganse wereld. Daarom heb ik naar Uw hand gedongen. Daarom bemin ik u en stel u hoger dan mijn eigen leven. Want dit is maar het tegenwoordig leven! Doch ik bid en smeek U en ik wil van mijn kant alles doen, opdat wij verdienen mogen dit leven zó in te richten dat wij beiden daarboven de volle zekerheid van de komende eeuw mogen genieten. De tijd is kort en vergankelijk; doch slagen wij er in hem op een God-gevallige wijze door te brengen, wat een vreugde zonder einde zullen wij beleven met Christus en met elkander."

Uit de preken van St. Chrysostomus zou men de ganse codex van de christelijke huwelijksverhoudingen kunnen opstellen. Het zij ons nog toegelaten te wijzen op de matiging welke de heilige leraar, in zijn model-onderrichtingen aan jonggehuwden aan de dag legt. Zijn gewoon gehoor

Sluiten