Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een beroep aan te leren, dat hun een broodwinning kon bezorgen, en ze dan pas vrij te laten? Gewis. Eenmaal zelfs kwam Joannes met dit voorstel voor de dag, maar hij bemerkte dat zijn hoorders er niet mee instemden. Ook zag hij duidelijk in dat de slavernij als instelling nog te eng met de sociale structuur verbonden was, om daar een theoretische oplossing aan te kunnen geven. In die dagen zou een emancipatiekamp der slaven de bestaande orde zó hebben gewijzigd, dat de economische grondslagen zowel van de enkelingen als van de Staat er aan te gronde gingen. Zo'n program zou een onmogelijke eis hebben gesteld, even onmogelijk te verwezenlijken, als heden ten dage de oplossing van de sociale kwestie door de afschaffing der machines. Het slavenprobleem zal eerst in de XIXe eeuw officieel zijn oplossing krijgen, ten tijde van Chrysostomus was het nog te eng verbonden met een ander gewichtig probleem: dat van de eigendom. Oogstte Joannes Chrysostomus, wegens de omstandigheden, weinige onmiddellijke successen, toch was zijn priesterwerk niet vruchteloos. Zijn vlammend Apostelwoord over de ware mensenliefde, hamerde keer op keer in de stugge harten van zijn hoorders de christelijke geest in, die het verdwijnen van de slavernij in de toekomst voorbereidde.

De grote kwaal van zijn tijd, zeide Chrysostomus verontwaardigd, de bron van alle kwalen, was naast de hooghartigheid der rijken tegenover de armen, de verkeerde opvatting welke velen had-

Sluiten