Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sidderen, de engelen eerbied voor hebben. Niets beter dan vervolging te lijden om wille van Christus. Niet zó gelukkig prijs ik Paulus, omdat hij tot het paradijs werd opgevoerd, als omdat hij in de gevangenis werd geworpen. Niet zó gelukkig prijs ik hem, omdat hij geheimvolle woorden hoorde, als omdat hij die boeien gedragen heeft; niet zó gelukkig prijs ik hem omdat hij opgevoerd werd tot de derde hemel, als ik hem gelukkig prijs om zijn boeien. Want dat deze groter waren dan al dat andere - hoor hoe hij zelf daarvan overtuigd was. Immers hij zeide niet: ,,Ik smeek u, ik, die geheimvolle woorden heb gehoord"; maar wat? ,,Ik smeek u, ik de geboeide in den Heer."

De boeien zijn Paulus' schoonste kroon en sterkste wapen. Geboeid toch heeft hij de hardste kampen zegevierend doorworsteld. Hij is geboeid te Jerusalem, en hij drijft een landvoogd en een overste in het nauw door het toekomstbeeld van het oordeel. Hij is geboeid op een schip, en in een razende orkaan redt hij de passagiers en het scheepsvolk van de dood. Hij is geboeid te Rome, en aan Keizer Nero ontworstelt hij gunstelingen, die hij tot Christus' slaven maakt. Zo groot is de verdienste van Paulus' boeien, dat Chrysostomus door zijn verheven ambt en zijn zwakke gezondheid te Constantinopel weerhouden, zijn verlangen uitdrukt eens naar Rome te kunnen reizen, niet als toerist om het circus en het Colosseum, de thermen en de triomfbogen te gaan bezoeken, maar als pelgrim om deze heilige boeien te gaan vereren.

Sluiten