Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ling, behoort tot geen van beiden, en is toch met beiden verwant. De vervulling breekt met hem door. Ja, indien gij het wilt aannemen: Johannes de Dooper is Elia die komen zoude, over wien in de profetie van Maleachi wordt gesproken. 9) De Rabbijnen leeren, dat Elia zelf zal terugkeeren. Dit is onjuist. Elia zelf zal niet terugkeeren, maar er zal een heraut aan de komst van den Messias voorafgaan in den geest en in de kracht van Elia. 10) Deze heraut in de kracht van Elia is Johannes de Dooper. Tenminste als gij wilt aannemen wat ik van Johannes zeg. Het is niet zoo eenvoudig om dit te gelooven. Want wat Elia nooit overkwam, overkomt Johannes: hij zit in de gevangenis. En het aanvaarden van wat ik u over Johannes als den heraut van het Godsrijk zeg, houdt in de erkenning, dat met mij de Messias gekomen is. Men luistere dus goed naar wat ik zeg! Wie ooren heeft, hoore!

Maar — nog eens — dit geslacht, gij die hier rondom mij staat en critiseert, zijt uit geheel ander hout gesneden dan Johannes de Dooper en de geweldigen, die het Godsrijk nemen. Niet Johannes is zwak, maar gij zijt het.

Er zijn onder de menschen kinderen der wijsheid, d.i. van God, en er zijn kinderen dezer wereld. De kinderen dezer wereld zijn precies als de kinderen, die op den grond op de markt van Kapernaüm zitten te spelen. Er is afgesproken, dat men begrafenisje zal spelen, zich op de borst zal slaan, en klaagliederen zal zingen. Maar nu willen sommige kinderen ineens bruiloftje, met den fluitspeler voorop rondtrekken, dansen en zingen op de maat. Een andere keer is afgesproken, dat men bruiloftje zal spelen, en nu wenschen sommige kinderen weer ineens begrafenisje. Zulke kinderen willen eenvoudig dat alles naar hun pijpen zal dansen. Nu, precies zoo als die baloorige kin-

Sluiten