Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JEZUS EN PILATUS.

I. Wie was Pilatus?

ZOOIETS had de Romeinsche legaat, toen het transportschip uit Rome hem in de haven van Caesarea aan wal bracht, nooit kunnen denken. Nooit had hij — Romein — hooge verwachtingen gekoesterd van het Joodsche volk! Hij had wel gehoord dat het een lastig volkje was, daar in Syrië. Reeds sinds de dagen van Julius Caesar werd het ontzien. Trouwens Sejanus, gunsteling van keizer Tiberius, aan wien Pilatus zijn benoeming dankte, had hem gewaarschuwd! En de waarheid dier geruchten had hij aan den lijve ondervonden. Meermalen had hij zijn strenge hand den Joden doen gevoelen.

Maar zoon aanklacht, zoon aangeklaagde had hij nog nooit meegemaakt. Deze man — hoe heette hij ook al weer — zou een koning zijn! Een revolutionnair? Het stond in het priesterlijk document, dat hem zoo juist overhandigd was, en waarin hij slechts even een blik had kunnen werpen.

En nog minder had Pilatus op zoo'n proces kunnen rekenen, toen hij, begeleid van zijn versterkte lijfwacht — met het oog op het steeds rumoerige Paaschfeest — naar

Jeruzalem was getrokken.

* ★ ★

Wie was Pilatus?

Een Romeinsch edelman. Geboren in Sevilla, dus Spanjaard, bezat hij — evenals Paulus — door geboorte het Romeinsche burgerrecht. Bovendien had zijn vader uit

Sluiten