Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het tijdperk van het materialisme, waarin het alleenzaligmakend geloof in het grijpbare en zichtbare en redelijke heerschte, wil niet meer tevreden zijn met het afgesleten kleed van een voorgeslacht, wier mooiste leuze was: vooruitkomen in de wereld, positie veroveren, geld verdienen, diploma's jagen, goede partij maken

Wij weten het wel dat talloos vele jongeren geen hooger vermaak kennen dan na een door-verveelden werktijd — rond te slenteren, te flirten en niets te doen, wanneer het geld voor bioscoopkaartje zooveelste rang verteerd is. Maar de machtig oprijzende jeugdbeweging in alle landen dwingt — ondanks haar jeugdzonden — vele jongeren zelf den weg te zoeken naar een nieuwe toekomst. Want vernieuwd moet de verhouding der volkeren, veranderd vele maatschappelijke toestanden, verrijkt en verdiept de verhouding van jongens en meisjes, die grondslag kan worden voor een levenskeuze.

Ja de jeugd, waar zij zich kan doen gelden, zoekt ondanks tegenwerking het wezen van het Christelijk geloof, van Kerk, Sacrament en eeredienst. Wij denken hier aan de jeugd, die als een nog onbekende schare onze jeugddiensten meemaakt. Zij vraagt hoe zij denken moet over God en Christus, over wetenschap en geloof, over zonde en vrijheid. Zij wordt gedwongen stelling te nemen ten opzichte van de aanbidding van het succes, dat oogenschijnlijk het brute geweld en het onrecht bereiken. Hoe moet zij staan tegenover de verheerlijking van den mensch en zijn onwaarschijnlijke afkomst? Wat moet zij antwoorden op de meesleepende leuzen, die natie en volksgemeenschap verafgoden? Of op de moedige oproep om te vechten tegen al of niet Christelijk-vermomd conservatisme van een tot ondergang gedoemde maatschappij?

Sluiten