Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A-WEGEN — AANHANGWAGEN

A-Wegen.

Alle wegen, die niet als B-wegen * zijn aangeduid zijn A-wegen.

Over deze wegen mag, in tegenstelling met Bwegen, gereden worden:

I. met motorrijtuigen en aanhangwagens:

a. met een wieldruk van hoogstens 3600 kg.;

b. met inbegrip lading tot een breedte van 2.35 m (autobussen 2.40 m);

II. met wagens *:

met inbegrip van lading tot een breedte van 3 m en beladen met ongedorscht graan, vlas, hooi en stroo 3.50 m.

De max.-snelheid op A-wegen is voor: a. autobussen boven 2400 kg. wieldruk .......... 60 km per uur;

b. vrachtauto s boven 2400 kg. wieldruk . .45

c. aanhangwagens op luchtbanden boven 350 kg wieldruk . . 45

d. auto's en aanhangwagens op cushionbanden ..... 20

e. aanhangwagens op massieve banden ......... 12

(Art. 33 lid 2 d. Regl.).

Aanhangwagen-motorrijtuigen.

Onder aanhangwagens worden verstaan alle omschrijving voertuigen, welke door een motorrijtuig worden voortbewogen, met uitzondering van motorrijtuigen, die niet rijklaar zijn, welke door een ander motorrijtuig worden voortbewogen uitsluitend met het doel om een plaats van berging of herstel te bereiken of om het motorrijtuig rijklaar te maken.

tt tt tf

yy yy yy

yy yy yy

yy yy yy