Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BRANDWEERAUTO — BRUGGEN

sonen beneden 12 jaar 30 cm), een en ander gemeten tusschen de wanden langs de voorzijde van de zitting.

Naast of voor den bestuurder mogen zich alleen personen op de daarvoor bestemde plaatsen bevinden, mits de bestuurder behoorlijk uitzicht behoudt.

Op de schoot van een naast den bestuurder uitzondering gezeten persoon mag echter een kind beneden 5 jaar plaats nemen.

(Artt. 11 sub a, 12 lid 2 m en n Regl.).

Brandweerauto.

Brandweerauto's mogen in plaats van den voorgeschreven hoorn voorzien zijn van een sirene. (Art. 12 lid 2c-II Regl.)

Zij genieten steeds voorrang.

Voor deze gelden niet het doorrijverbod, het stopverbod, het inhaalverbod, de sluiting van wegen en de maximum snelheid. De tramwagens mogen door brandweerauto's links en rechts gepasseerd worden. (Art. 22 Besch.)

Bruggen en Viaducten.

Bruggen en viaducten, evenals op- en afritten van veren kunnen gesloten verklaard worden voor voertuigen, welke een bepaalden asdruk te boven gaan. Deze geslotenverklaring wordt aangeduid door bord nr. 46 der bijlage. (Art. 5 lid 5 Regl.)

Voor bruggen en viaducten kan een maximum max. snelheid snelheid van niet lager dan 6 km per uur worden vastgesteld voor voertuigen, die een asdruk hebben van meer dan 2400 kg. De aanduiding geschiedt door bord nr. 20 der bijlage. (Art. 6 Regl.).