Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GELUIDSIGNAAL — GENEESK. VERKLARING

den hoorn, doch tevens gepaard gaande met behoorlijke snelheidsvermindering.

Bestuurders van ziekenauto's mogen steeds van uitsondering den drietonigen hoorn en de bestuurders van brandweerauto's en van uitrukauto's der politie van de sirene gebruik maken.

Zooveel mogelijk moet vermeden worden, dat voorzichtigheid door het geven van geluid- of knippersignalen rijof trekdieren of vee kunnen schrikken.

Geen geluid- of knippersignaal mag gegeven verbod worden, indien de veiligheid op den weg dit niet beslist vordert. (Art. 25 Regl.)

De geluidssterkte van een hoorn moet min- geimdssterkte stens 70 en mag hoogstens 90 decibels bedragen.

Het meten geschiedt op 7 m vóór de geluids- metins bron. Muren, boomen, struiken e.d., die door terugkaatsing of opslorping van het geluid storend kunnen werken, moeten 14 m of meer van de geluidsbron verwijderd zijn. (Art. 14 Besch.)

Geluidsignaal rijwielen.

Een rijwiel moet voorzien zijn van een bel.

Het belgeluid moet op minstens 50 m duidelijk geluidssterkte

i 1 •• verplicht signaal

hoorbaar zijn.

De wielrijder is verplicht van de bel gebruik te maken, wanneer de veiligheid op den weg dit beslist vordert.

Niemand mag van de bel gebruik maken, wanneer verbod de veiligheid op den weg dit niet beslist vordert.

Overigens mag geen ander geluidsignaal gegeven worden dan met de bel. (Artt. 13 lid lc en 26 Regl.)

Geneeskundige verklaring.

Bij een aanvrage om een rijbewijs * moet o.m.