Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GENEESKUNDIGE VERKLARING

een geneeskundige verklaring worden overgelegd.

Het geneeskundige onderzoek moet worden verricht door een geneesheer verbonden aan het Districtsbureau. (Art. 60 lid 2 c en d Besch.) aanvrage Een aanvrage daarom wordt schriftelijk gericht

aan dat bureau. Hierin wordt mededeeling gedaan van

a. den naam van zijn (huis)arts of artsen der laatste 5 jaar;

b. voor welke categorie(ën) van motorrijtuigen een rijbewijs wordt verlangd en

c. 5 aldrukken van een welgelijkend portret (4x3 cm) van den aanvrager met op de achterzijde zijn naam. (Art. 63 Besch.)

Het geneeskundige onderzoek mag niet worden verricht door den behandelenden arts of huisarts van den aanvrager of die in de laatste 5 jaar deze arts geweest is.

De onderzoekende geneeskundige kan voor een nader onderzoek verwijzen naar een specialist.

Steeds is specialistenonderzoek vereischt, indien de aanvrager wil besturen een autobus, taxi, huurauto (personen vervoeren tegen vergoeding), vrachtauto, of motorrijtuig met aanhangwagen (geen kampeer- of kofferwagen). (Artt. 64 en 65 Besch.)

De geneeskundige verklaring wordt afgegeven, indien het Districtsbureau van oordeel is, dat geen lichamelijke of geestelijke ziekten of gebreken zijn gebleken, welke den aanvrager ongeschikt zouden maken tot het besturen van motorrijtuigen. (Art. 66 Besch.)

Bij afkeuring kan aanvrager in beroep bij den

huisarts

specialist

afgifte

afkeuring