Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INTERN. BEWIJS EN RIJBEWIJS

links gepasseerd worden, als ter rechterzijde onvoldoende wcgbrecdte aanwezig is en voldoende rekening wordt gehouden met de verkeersomstandigheden.

Fig- 8 Een tramwagen, stilstaande tot het in- of uitstiistaande tram- laten van pasagiers, mag aan de zijde van het inwagen Qf uitstappen niet voorbij gereden worden, tenzij er langs de trambaan een verkeersheuvel aanwezig is. (Art. 22 Regl.)

brand- De weggebruikers zijn verplicht voorzoover

weerauto's door een brandweerauto van een sirene gebruik gemaakt wordt, terstond behoorlijke ruimte tot voorbijgaan te laten. (Art. 25 lid 6 Regl.)

Internationaal bewijs en rijbewijs.

buitenlanders Voor den in het buitenland wonenden eigenaar of houder van een motorrijtuig vervangt het internationaal bewijs het Ned. voertuigbewijs * (nummerbewijs) en voor den in het buitenland wonenden bestuurder daarvan vervangt het internationaal rijbewijs het Ned. rijbewijs.

Maakt een in Nederland wonende eigenaar of houder van een motorrijtuig gebruik van een geldig voertuigbewijs, dan mag het motorrijtuig worden bestuurd door een in het buitenland wonenden bestuurder, voorzien van een geldig internationaal rijbewijs,

Maakt een buitenlandsche eigenaar of houder van een motorrijtuig gebruik van een geldig internationaal bewijs, dan mag het motorrijtuig bestuurd worden door een in Nederland wonenden bestuurder, voorzien van een geldig Ned. rijbewijs. (Art. 23 Wet).

Nederlanders Uitsluitend ten behoeve van het verkeer met