Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KENTEEKENS, BIJZONDERE

bij een motorrijtuig, terwijl in dat geval het kenteeken aan de achterzijde van het motorrijtuig kan vervallen.

(Art. 4 Besch.)

De teekens moeten minstens zijn: afmetingen

hoog 88 mm, breed naar gelang welke letter of cijfer 50 tot 77 mm, doch de letter W 110 en het cijfer 1 22 mm en dik ongeveer 10 k 12 mm,

De letters staan: hetzij vóór hetzij midden boven het nummer.

Zie nrs. 1 en 2 der bijlage.

Voor motorrijtuigen op twee wielen zijn deze afmetingen tot twee-derde verlaagd. (Artt. 3 en 4 Besch.)

Bij nacht* moet het kenteeken aan de achterzijde verlichting van het motorrijtuig of den aanhangwagen helder verlicht zijn door beschijning of bij wijze van transparant. (Art. 7 Besch.)

Het ingevolge de Motor- en Rijwielwet opge- oude kenteekens geven kenteeken en vermeld op het nummerbewijs,

blijft geldig tot en met de maand in 1940, welke overeenkomt met de maand, in welke het nummerbewijs is afgegeven. (Art. 46 lid 1 Wet.)

Kenteekens, bijzondere.

Motorrijtuigen en aanhangwagens breeder dan breede voertui2.10 m moeten voorzien zijn van een kenteeken, ®en als bedoeld in bijlage onder nr. 3. (Artt. 12 lid lh Regl., en 18 Besch.)

Motorrijtuigen en aanhangwagens boven 2400 zware voertuigen kg. wieldruk moeten het kenteeken voeren, als bedoeld in bijlage onder nr. 4, of indien zij bovendien breeder zijn dan 2.10 m, bord nr. 5.

Is voor het motorrijtuig of den aanhangwagen