Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STOPTEEKEN BESTUURDERS

voetrem aangebracht

kleur

dan moet hij dit tijdig kenbaar maken door het doen ontsteken van een stoplicht.

Dit ontsteken moet automatisch geschieden Zoodra hij de voetrem gebruikt.

Het stoplicht moet zijn aangebracht aan de achterzijde van het motorrijtuig of den aanhangwagen op hoogstens 30 cm van het (linker)achterlicht. Bij twee stoplichten moet het tweede op hoogstens 30 cm van het rechterachterlicht zijn aangebracht.

Het moet achterwaarts door gekleurd doorzichtig materiaal een duidelijk waarneembaar oranje licht uitstralen. (Art. 10 Besch.)

Stopteeken Bestuurders.

Van het voornemen om te stoppen of om plotseling vaart te verminderen moet tijdig daartoe een teeken gegeven worden.

STOPlldHT TE(j EN OF OP <jEAg4.EE8P ÜEPEELTE,

Fig. 26.

Fig. 26 '